Hotline +421940767677

CLEAN SERVICE

Jednokrídlové okno (150 x 115cm) komplet 3 € /

Jednokrídlové okno (150 x 115cm) po remeselníkoch 4 € /

Dvojkrídlové bežné okno (150 x 200cm) komplet 5 € /

Dvojkrídlové bežné okno (150 x 200cm) po remeselníkoch 6,6 € /

Trojkrídlové bežné okno (150 x 285cm) komplet 7 € /

Trojkrídlové bežné okno (150 x 285cm) po remeselníkoch 9 € /

Výklady 0,8 € / m2 / 1 strana

Čistenie žalúzií 0,5 € / m2

Čistenie žalúzií na jednokrídlovom okne 0,9 € /

Čistenie žalúzií na dvojkrídlovom okne 1,7 € /

Čistenie žalúzií na trojkrídlovom okne 2,5 € /

 

Pri umývaní okien používame profesionálne  príslušenstvo, čistiace prostriedky a techniku PURAQLEEN, vďaka čomu dokážeme umyť okná za zlomok času, ktorý by ste inak umývaniu okien venovali vy. Na umývanie okien používame stierkový spôsob umývania okien, preto máme istotu, že po nás na oknách neostanú žiadne šmuhy a okná budú skutočne krásne čisté. Na požiadanie Vám pred umývaním okien zvesíme záclony alebo závesy, pokiaľ ich chcete oprať a po umytí okien opäť zavesíme späť.


Okná umývame celoročne okrem obdobia mrazov.  .  Službu umývanie okien poskytujeme v domácnostiach, firmách, obchodných centrách, školách, škôlkach, reštauračných zariadeniach a úradoch v Bratislave a blízkom okolí.